Pensjonskassen avvikler sin drift av innskuddspensjonsordningen i løpet av november/desember 2020. Det pågår en prosess sammen med selskapene for å velge ny leverandør fra samme tidspunkt. Alle med medlemskap i Pensjonskassens innskuddsordning, eller pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeid, vil motta utfyllende informasjon når ny leverandør er valgt. Flytting av innskuddspensjonsordningen har ingen betydning for medlemmenes sparesatser eller risikodekninger.


På grunn av flyttingen stenges tilgang til innskuddsportalen fra 14. oktober 2020.


Pensjonskassens drift av ytelsespensjonsordningene påvirkes ikke av denne endringen.